SGK, SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMINI TEŞVİK EDİYOR

SGK, SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMINI TEŞVİK EDİYOR
02 Eylül 2022 - 00:59
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz KURT, şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar gibi nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olup genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananların, 4/1-a (SSK) kapsamında işe alınmaları durumunda, bir yıl süreyle sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının tahsilinden vazgeçildiğine dikkat çekti.

NAKDİ DÜZENLİ SOSYAL YARDIM NEDİR?
İhtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı ile tespit edilen ailelere belirli aralıklarla yapılan nakdi yardımlardır.
Bu yardımlara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanan şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları örnek olarak verilebilir.

UYGULAMADAN KİMLER YARARLANABİLİR?

İl Müdürü Yavuz KURT, bahse konu teşvikin 3294 sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesinde düzenlendiğini, buna göre işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılananlardan, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olan ve 4/1-a (SSK) kapsamında özel sektör işverenlerince istihdam edilen sigortalılar için teşvikten yararlanılabileceğini belirtti.

TEŞVİK UYGULAMASI İŞVERENE NASIL YANSIYACAK?

Destek kapsamında teşvikten yararlanılan sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin (%15,5+5) tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Böylelikle asgari ücretli bir sigortalı için ödenmesi gereken SGK primi 2426,63 TL iken işverenler belirtilen teşvik (%15,5) ve Hazine teşviki (%5) ile birlikte SGK’ye yalnızca 1100,07 TL ödeyecek, yararlanılan teşvik tutarı bir sigortalı için aylık 1326,56 TL, yıllık ise 15.918,72 TL olacaktır.

ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLER DE YARARLANABİLİR Mİ?

Bu prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanabilecektir.
Ancak kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanabilmesi için asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta pirimi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.


BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

İl Müdürü KURT, bu uygulamadan yararlanmak isteyen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumunun e-SGK uygulaması kanalıyla başvuruda bulunabileceklerini söyledi.
İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-SGK kanalıyla yapılacak başvurular www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan “Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapabilecektir.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum