Bakanlık'tan Aliağa Belediyesi'nin projesine onay... Kıyı şeridi baştan sona değişecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Aliağa Belediyesi tarafından hazırlanan kıyı düzenlenmesi uygulama imar planı ve revizyon çalışmasını onayladı. Aliağa Merkez Yerleşiminde kıyı şeridi planlanırken alan, 4 farklı bölüme ayrıldı. Tüm bölümler kendi içinde farklı işlevler barındırırken, aynı zamanda yaya ulaşım aksları ile bir devamlılık ve bütünlük sağlandı. Alanının bir bölümü; fuar, piknik ve eğlence alanı, barınak alanı ve tekne imal ve çekek yeri olarak planlandı.

Bakanlık'tan Aliağa Belediyesi'nin projesine onay... Kıyı şeridi baştan sona değişecek!
29 Nisan 2024 - 17:33
Aliağa Belediyesi’nin kıyı projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafın onay geldi.
Plan önerisi sunulan alan plan; kıyı kesiminde Kazım Dirik Mahallesi, Kültür Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor.

KIYI ŞERİDİ 4 FARKLI BÖLÜME AYRILDI
Hazırlanan raporda planla ilgili şu bilgilere yer verildi:
“Planlama kararları, kıyının mevcut kullanımı göz önüne alınarak ve Aliağa ilçesinde kıyının aktif ve kamu yararı gözetilerek kullanılmasını sağlamak amaçları doğrultusunda oluşturulmuştur. Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 19.04.2001 tarihinde onaylanan dolgu amaçlı uygulama imar planlarının meri yönetmeliklerine göre revizyonu gerektiğinden, bu planlar İlçenin ihtiyacına cevap verilebilir durumda değildir. Bu doğrultuda alanda plan revizyonu yapılması gerekliliği doğmuştur. Bu doğrultuda Aliağa sahil şeridinin mevcut kullanımları da dikkate alınarak ve kamu yararı gözetilerek plan önerisi hazırlanmıştır.  Aliağa Merkez Yerleşiminde kıyı şeridi planlanırken alan, 4 farklı bölüme ayrılarak planlanmıştır. Tüm bölümler kendi içinde farklı işlevler barındırırken, aynı zamanda yaya ulaşım aksları ile bir devamlılık ve bütünlük sağlamaktadır.  Kıyı şeridindeki ilk bölüm, Avcı Ramadan Rekreasyon alanı, barınak alanı ve çekek yerini kapsayan alandır. Bu alanda yer alan mevcut yapılaşma ve işlev dikkate alınarak alan; fuar, piknik ve eğlence alanı, barınak alanı ve tekne imal ve çekek yeri olarak planlanmıştır. Ayrıca alanda barınak alanına taşıt bağlantısını sağlayabilmek için, otopark ve yol planlanmıştır. Bu alandaki çekek yeri olarak planlı alanın güneybatısında yer alan dere ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden 30.01.2024 tarihli ve 4272439 sayılı yazı ile 15.02.2024 tarihli ve 4339664 sayılı görüş yazıları bulunmaktadır

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

İkinci bölüm ise, Cumhuriyet Meydanı ve çevresini kapsamaktadır. Cumhuriyet Meydanının bulunduğu alan mevcuttaki işlevi korunarak meydan olarak planlanmıştır. Çevresindeki alanlardan kuzeybatısında kalan alan, sahil şeridi kullanımı göz önüne alınarak park alanı, kuzeydoğusundaki alan ise, rekreatif işlevi ve şehir merkezine yakınlığı göz önüne alınarak fuar, piknik ve eğlence alanı olarak planlanmıştır.

Ali 1

OTOPARK VE TAŞIT YOLLARI YAPILACAK

Üçüncü bölüm olan balıkçı barınağı ve Geç Dönem Osmanlı Hanının Korunma Alanı Sınırının bulunduğu bölgede ise, mevcutta yer alan balıkçı barınağı plan kararlarına da aktarılmış, balıkçı barınağının ve alanın ihtiyacı olan otopark ve taşıt yolu çözümleri planda gösterilmiştir. Plan kararlarında, balıkçı barınağının yaya ve taşıt bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.04.2023 tarih ve 17846 sayılı kararı ile; Geç Dönem Osmanlı Hanının doğu kısmındaki yol ve otopark düzenlemesi, planlama çalışmasına aktarılmış ve “İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.03.2016 tarih ve 6346 sayılı kararıyla belirlenen tescilli Osmanlı Hanı korunma alanında koruma bölge kurulu izni olmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmayacaktır.” hükmü plan notu olarak eklenmiştir.

 

GENİŞ PARK ALANI

Dördüncü bölüm ise Yalı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, yaklaşık 2 km. uzunluğundaki sahil bandıdır. Bu alanda en kıyıdaki yaya aksı devamlılığı sağlanmış, mevcuttaki işlevi piknik, eğlence amaçlı kullanılan alanlar, fuar, piknik ve eğlence alanı olarak, rekreatif işlevle kullanılan diğer alanlar ise park alanı olarak planlanmıştır. Bu alanda kıyı şeridinin daraldığı yerlerde yaya yolu, bisiklet yolunun devamlılığının sağlanması ve alandaki park ve rekreaktif alanlarının da işlevini devam ettirebilmesi amacıyla dolgu alanları planlanmıştır. Bu alanda kıyı kenar çizgisinin kara tarafında da planlama sınırı genişletilmiştir. Bunun nedeni ise Çanakkale yönünden gelirken, Aliağa Merkez Yerleşimine giriş sağlayan Fevzipaşa Caddesinin mevcuttaki halinin plan önerisine aktarılmasıdır.

Meri imar planlarında çekek yeri olarak belirtilen alan, günümüzde işlevini yitirmiş ve yeni çekek yeri planlama alanının en batı kısmında Avcı Ramadan Rekreasyon alanındaki barınak alanının batısında inşa edilmiştir. Ayrıca meri planlarda Aliağa Limanı olarak belirtilen alan, mevcutta balıkçı barınağı olarak kullanılmaktadır. Meri planlarda anıt alanı olarak belirtilen alan ise Aliağa ilçesinin resmi törenlerinin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı olup, plan önerisinde meydan olarak planlanmıştır.


YORUMLAR

  • 0 Yorum